אנגלית  


תיאור/הוראות: קטטה הוא חזרה! באיזה צד אתה? טוב לעומת רע, לשחק עכשיו.

X
יציאה במסך מלא