angleščina  


Opis: Ti si nor taksist dirke pred uro! Zastranjivanje da bi se izognili drugimi avtomobili... ali pa skočiti pravice nad njimi!

X
Zapusti celozaslonski način