angleščina  


Opis: Stack blokov v kup enakomerno. Nobeden od blokov lahko sodijo off screen. Ko postavite zadnji blok timer začne, da mora miniti, preden lahko nadaljujete z naslednjo stopnjo.

X
Zapusti celozaslonski način